Văn Phòng MANAM Sài Gòn chính thức hoạt động đầy đủ chức năng trở lại

[𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨] 

☑ Văn Phòng MANAM Sài Gòn chính thức hoạt động đầy đủ chức năng trở lại:
- Khám Chữa Bệnh Nước Ngoài.
- Hỗ trợ bệnh nhân tại chỗ.
- Dịch Vụ Y tế Du lịch, Miễn Dịch.
- Hội Chẩn Quốc Tế.
🖲 Tính từ ngày 01/10/2021 tại cùng địa chỉ 235b Nguyễn Văn Cừ, Quận 1
🕗 Tiếp nối theo cấp phép hoạt động đặc biệt những ngày CT16 nghiêm ngặt nhất, MANAM cập nhật lịch làm việc tháng 10: T2-T6: 8h-18hT7: 8h30-15h.
Yêu cầu bắt buộc: đảm bảo quy tắc phòng chống dịch.
MANAM chỉ Ưu tiên hỗ trợ tại văn phòng cho nhu cầu bức thiết của một lượng lớn bệnh nhân cần tiếp nhận các điều trị ngay ở nước ngoài.
Phải có lịch đặt hẹn trước và tuân thủ quy tắc 5K, thẻ xanh. 
‼‼ Ngoài ra 100% nhân sự MANAM đã hoàn tất tiêm đủ 2 mũi Vaccine Covid-19 trên 14 ngày.