Thông báo 100% nhân sự hoàn thành 2 mũi Vaccine

[Thông Báo ] - Hiện tại 𝟏𝟎𝟎% nhân sự MANAM đã hoàn thành 𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐮̃𝐢 𝐕𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐞 và chuẩn bị mọi phương án đảm bảo nghiêm ngặt các điều kiện an toàn về phòng chống dịch.

MANAM sẽ sớm mở lại hoạt động tại văn phòng Sài Gòn sau 2 tuần tạm dừng, để hỗ trợ bệnh nhân Việt Nam tìm kiếm các giải pháp y tế tại nước ngoài một cách hiệu quả và an toàn nhất.